Anko/ Geschillencommissie

Anko/ Geschillen- commissie

Erkend Anko Haarwerkspecialist

Het haarhuys is erkent en aangesloten bij de Anko en de Geschillencommissie en voldoet aan de eisen van Anko sectiehaarwerken. Elk jaar worden erkende haarwerkspecialisten getoetst of deze nog aan alle eisen voldoen.

Eventuele klachten worden zeer serieus genomen. Als het noodzakelijk is zal Het Haarhuys deelnemen aan een eventuele klachtenregeling. Voor meer informatie over klachten klik hier.

Gedragscode ANKO Haarwerk Specialist

 1. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant.
 2. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van het haarprobleem van de betreffende klant. Als een haarwerkbedrijf/de haarwerker geen adequate oplossing heeft, dan zal verwijzing naar een andere haarwerkbedrijf, plaatsvinden.
 3. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker heeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.
 4. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.
 5. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker handhaaft in zijn/haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid en de integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet voor zal voorkomen.
 6. Het haarwerkbedrijf/ de haarwerker gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.
 7. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.
 8. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.
 9. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.
 10. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.
 11. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.
 12. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beschermt en respecteert binnen zijn/haar eigen bedrijf het recht op privacy van de klanten.
 13. Het haarwerkbedrijf draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.